K závětinám 815

Praha 5 - Řeporyje

Drobečková navigace

Úvod > O škole

O nás

Mateřská škola Praha 5 – Řeporyje je od 1. 1. 2001 příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je MČ Praha – Řeporyje. Mateřská škola je zapsaná v obchodním rejstříku a je zařazena do sítě škol jako příspěvková organizace.

Mateřská škola je umístěna na okraji městské části v blízkosti Prokopského Údolí.

Kapacita mateřské školy je 135 dětí, děti jsou umístěny do tříd podle věku. Nejmenší Motýlci, potom Koťátka a Berušky a nejstarší (předškoláci), Želvičky a Sovičky.

Součástí školy je velká zahrada, vybavená vhodnými hracími prvky. Velké a prostorné herny jsou vybaveny vhodným nábytkem, hračkami, metodickým materiálem i audiovizuální technikou.
Mateřská škola má vlastní kuchyni, která je určena pouze ke stravování dětí a zaměstnanců. Školní kuchyně splňuje současné hygienické požadavky.

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Máme na zřeteli, že základem našeho úsilí je HRA.

Respektujeme pedagogické zásady, důraz klademe na kladné hodnocení a pochvalu. Usilujeme o osobnostní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání a individuální požadavky ve spolupráci s rodinou. Věnujeme se dětem s odkladem školní docházky, v případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám.

 

 

 

Financování přístavby MŠ Řeporyje 

publicita - MŠ Řeporyje - 36.V-1.pdf

 

Výroční zpráva 2019 - 2020

 

 

 

Od 1.3.2021 – 28.2.2023 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Řeporyje - Šablony 3“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019573, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 363.064,- Kč.

 aaa.png

 

 

 

 

 

Provoz školy - DŮLEŽITÉ INFORMACE

Provozní doba: po - pá 6,30 – 17,30

6,30 – 8,30 přijímání dětí v jednotlivých třídách
12,00 – 12,30 vyzvedávání dětí po obědě (podle jednotlivých tříd)
15,00 – 17,30 vyzvedávání dětí odpoledne (podle jednotlivých tříd)
Po dohodě je možný příchod i odchod dětí kdykoli během dne.

Kapacita mateřské školy: 135 dětí, 5 tříd (podle věku)

Pedagogičtí pracovníci: 11 plně kvalifikovaných
Zaměstnanci školní jídelny: 4
Ostatní: 4

Zápis do mateřské školy probíhá vždy v květnu.

Pokud není mateřská škola naplněna, přijímáme děti i v průběhu roku.
Více informací vždy včas naleznete v sekci "Přijímací kritéria a zápis do MŠ".

Platby:

Docházka dítěte: Směrnice o školném.doc
600,- Kč měsíčně
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky neplatí.

Stravné: Smernice stravovani.doc

Způsob platby: trvalým příkazem na účet u Čs. Spořitelny – 129312339/0800 nebo po dohodě s hospodářkou ŠJ hotově