Podstránky

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Mateřská škola Praha 5 – Řeporyje je od 1. 1. 2001 příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je MČ Praha – Řeporyje. Mateřská škola je zapsaná v obchodním rejstříku a je zařazena do sítě škol jako příspěvková organizace.

Mateřská škola je umístěna na okraji městské části v blízkosti Prokopského Údolí.

Kapacita mateřské školy je 185 dětí, děti jsou umístěny do tříd podle věku. Nejmenší Motýlci, Myšky, potom Koťátka, Berušky, Sloníci a nejstarší (předškoláci), Želvičky a Sovičky.

Součástí školy je velká zahrada, vybavená vhodnými hracími prvky. Velké a prostorné herny jsou vybaveny vhodným nábytkem, hračkami, metodickým materiálem i audiovizuální technikou.

Mateřská škola má vlastní kuchyni, která je určena pouze ke stravování dětí a zaměstnanců. V současné době má kapacitu 150 jídel a je před rekonstrukcí. Školní kuchyně splňuje současné hygienické požadavky.

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Máme na zřeteli, že základem našeho úsilí je HRA.

Respektujeme pedagogické zásady, důraz klademe na kladné hodnocení a pochvalu. Usilujeme o osobnostní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání a individuální požadavky ve spolupráci s rodinou. Věnujeme se dětem s odkladem školní docházky, v případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám.

Financování přístavby MŠ Řeporyje

Publicita - MŠ Řeporyje (PDF)

Od 1.5.2023 do 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Řeporyje - Šablony IV OPJAK“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006443, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, spolupráci pracovníků,  odborně a komunitně zaměřená tematická setkávání a vzdělávání pracovníků. Celková výše podpory činí 645.390,- Kč.

 Šablony IV

58REP_KA02 Plán multikulturní výchovy (PDF)

58REP_KA03 Výukový program TUR final (PDF)

Hrajeme si spolu - Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR.

Publicita

Provoz školy - důležité informace

Provozní doba: po - pá 6,30 – 17,30

  • 6,30 – 8,30 přijímání dětí v jednotlivých třídách
  • 12,00 – 12,30 vyzvedávání dětí po obědě (podle jednotlivých tříd)
  • 15,00 – 17,30 vyzvedávání dětí odpoledne (podle jednotlivých tříd)

Po dohodě je možný příchod i odchod dětí kdykoli během dne.

Kapacita mateřské školy: 185 dětí, 7 tříd (podle věku)

Pedagogičtí pracovníci: 15 plně kvalifikovaných učitelek, 3 asistentky pedagoga
Zaměstnanci školní jídelny: 5
Ostatní: 5

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy probíhá vždy v květnu.

Pokud není mateřská škola naplněna, přijímáme děti i v průběhu roku.

Více informací vždy včas naleznete v sekci "Přijímací kritéria a zápis do MŠ".

Platby

Docházka dítěte: Směrnice o školném (DOC)

Cena: 600 Kč měsíčně
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky neplatí.

Stravné: Směrnice stravovani (DOC)

Způsob platby: trvalým příkazem na účet u Čs. Spořitelny – 129312339/0800 nebo po dohodě s hospodářkou ŠJ hotově.

Dokumenty

Školní řád (DOC)

Směrnice o školném (DOC)

Informace o zpracování osobních údajů (DOC)

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023 - 2024 (PDF)

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023 - 2024 - Podmínky pro podávání žádosti (PDF)

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023 - 2024 (PDF)

Výroční zpráva 2022/2023 (PDF)